foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

                 Weihnachtskrippen 

 

      Holzkrippe                                                                                                                                                                                Holzkrippe

      Krippe- Familie, circa H: 25cm x B: 30cm                                                                                                                       Krippe-Gebogen, circa 25cm

      Krippe-Madonna, circa 25cm                                                                                                                                               Krippe-Oval, circa 25cm

      Krippe-Hand, circa 25cm                                                                                                                            

                                                                                                                                                           

 

     Holzkrippe                                                                                                                                Tonkrippe

     Krippe-Cueva, circa 15cm                                                                                                      8 Teilen, circa 10cm                                                                          

     Krippe-Curve, circa 20cm                                                                                                                                                                                                   

     Krippe-Stock, circa 27cm                                                                                                                            

     Krippe-Hüte, circa 27cm                                                                                                             

                                                                                                                                                          

 

 

   Tonkrippe Mulato                                                                                                                Tonkrippe Puno

    9 Teilen                                                                                                                                          3 Teilen     

    Größe: 5cm                                                                                                                                   Größe: 8cm           

 

   Tonkrippe                                                                                                                                    Salzteig Kultura

   Krippe-Liebende, circa 8cm                                                                                                     6 Teilen, circa 6cm

   Krippe-Poncho, circa 12cm    

   Krippe-Rosa, circa 12cm                                                                                                                                             

 

 

   Tonkrippe Casa

    Größe:12 cm